...
سامانه هوشمند تعامل تلفنی با مخاطب
17800000 ریال هر سال افزودن به سبد خرید
...
قیمت هر پالس پیام صوتی
430 ریال هر پالس افزودن به سبد خرید