بسته ترکیبی سامانه

قیمت:

23500000 ریال هر ماه

مقاله تخصصی آموزش هشتگ گذاری
بارگزاری مقاله عمومی و آموزشی برای وبسایت شما
طراحی برای پست اینستاگرام (تا 5 عدد)
استوری برای  اینستاگرام (تا 20 عدد)
طراحی عکس برای اسلایدر وبسایت شما (تا 5 عدد)
طراحی رزومه کادر مجموعه شما (تا 20 عدد)
ساخت ویدیو از محتوای ارسالی مجموعه شما (1 عدد تا 60 ثانیه)
امکان بارگذاری محتوای تولید شده در وبسایت بنا به درخواست مجموعه شما

بیشتر بخوانید

زیرساخت ترکیبی هوشمند تولید محتوای آنلاین

مقاله تخصصی آموزش هشتگ گذاری
بارگزاری مقاله عمومی و آموزشی برای وبسایت شما
طراحی برای پست اینستاگرام (تا 5 عدد)
استوری برای  اینستاگرام (تا 20 عدد)
طراحی عکس برای اسلایدر وبسایت شما (تا 5 عدد)
طراحی رزومه کادر مجموعه شما (تا 20 عدد)
ساخت ویدیو از محتوای ارسالی مجموعه شما (1 عدد تا 60 ثانیه)
امکان بارگذاری محتوای تولید شده در وبسایت بنا به درخواست مجموعه شما

محصولات مرتبط