بسته وب‌سایت سامانه جامع

قیمت:

8500000 ریال هر ماه

بارگزاری مقاله عمومی و آموزشی برای وبسایت شما
ارسال چند مدل قالب برای انتخاب قالب مدنظر خود مجموعه شما برای تولید محتوا
طراحی عکس برای اسلایدر وبسایت (تا 7 عدد)
طراحی رزومه کادر مجموعه شما (تا 30 عدد)
امکان بارگذاری محتوای تولید شده در وبسایت بنا به درخواست مجموعه شما

بیشتر بخوانید

زیرساخت هوشمند تولید محتوای آنلاین

بارگزاری مقاله عمومی و آموزشی برای وبسایت شما
ارسال چند مدل قالب برای انتخاب قالب مدنظر خود مجموعه شما برای تولید محتوا
طراحی عکس برای اسلایدر وبسایت (تا 7 عدد)
طراحی رزومه کادر مجموعه شما (تا 30 عدد)
امکان بارگذاری محتوای تولید شده در وبسایت بنا به درخواست مجموعه شما

محصولات مرتبط