بسته اینستاگرام

قیمت:

17500000 ریال هر ماه

مقاله تخصصی آموزش هشتگ گذاری
ارسال چند مدل قالب به انتخاب خود مجموعه شما
طراحی برای پست اینستاگرام تا (5 عدد)
ساخت ویدیو از محتوای ارسالی مجموعه شما (2 عدد تا 60 ثانیه)
استوری برای  اینستاگرام (تا 30 عدد)

بیشتر بخوانید

بات هوشمند شبکه اجتماعی

مقاله تخصصی آموزش هشتگ گذاری
ارسال چند مدل قالب به انتخاب خود مجموعه شما
طراحی برای پست اینستاگرام تا (5 عدد)
ساخت ویدیو از محتوای ارسالی مجموعه شما (2 عدد تا 60 ثانیه)
استوری برای  اینستاگرام (تا 30 عدد)

محصولات مرتبط